UBT organizoi punëtori me ekspertë ndërkombëtarë për themelimin e inkubatorit të biznesit
UBT – Kosovo Virtual Incubator

UBT organizoi punëtori me ekspertë ndërkombëtarë për themelimin e inkubatorit të biznesit

Në kuadër të projektit për Inkubatorin Virtual të Kosovës dhe Qendrën për fillimin e bizneseve të reja, UBT ka organizuar një varg punëtorish me ekspertë të ndryshëm ndërkombëtarë të kësaj fushe. George Lantzas ishte eksperti i radhës i cili mori pjesë në punëtorinë e radhës, ku janë diskutuar një varg temash me interes.

Temë e veçantë e punëtorisë ishte ndërlidhja e modelit te UBT me praktikat e mira ndërkombëtare për funksionimin e inkubatorit brenda UBT-së, jetësimi i tij dhe përshtatja sa më e mirë me rrethanat në Kosovë, duke bërë që ky inkubator të jetë përkrahës i ndërmarrësve dhe ideatorëve të rinj dhe të rezultojë me sukses.

Ky inkubator planifikohet të ketë një hapësirë të veten përbrenda UBT-së me pajisje përcjellëse dhe hapësirë pune. Ai do të jetë i gatshëm brenda 30 ditëve të ardhshme, ku edhe do të hapet konkursi për studentët dhe alumin e UBT-së që të aplikojnë dhe të sjellin idetë e tyre.

Inkubatori i biznesit është projekt i përbashkët i UBT-së dhe Ambasadës së SHBA në Kosovë.

Gjithashtu, në kuadër të inkubatorit të biznesit do të publikohet një magazinë mbi ndërmarrësinë, me disa edicione brenda vitit.

Partners

Contact

Kosova Virtual Business Incubator
Lagja Kalabria p.n
+381 38 541 400 ext 111
vbi@ubt-uni.net
Prishtine, 10000
Kosovo