Me projektin e zhvilluar në inkubatorin e UBT-së fitojnë grant nga “HELP KOSOVA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 shtator – Studentët e UBT-së, Bujar Statovci dhe Gent Berisha kanë fituar një grant nga organizata humanitare gjermane “HELP KOSOVA” për zhvillimin e një projekti të tyre, realizimi i të cilit ka nisur me ndihmën dhe përkrahjen e inkubatorit të biznesit të UBT-së. Kjo organizatë jep grante për çdo vit, në bashkëpunim me komunat e Kosovës.

Projekti i studentëve të UBT-së synon krijimin e një kompanie e cila do të ofrojë produkte arkitektonike inovative, duke pasur aftësinë  e mobilitetit-lëvizjes dhe sistemin e tipit montazh, duke mundësuar krijimin e ndërtimeve ”CUBE” shumëfunksionale dhe vetëfurnizuese dhe duke aplikuar edhe teknologjitë më të reja në materiale të ndryshme të cilat mundësojnë që ato të jenë eko dhe të vetëmirëmbajtura.

 

Qëllimi kryesor është të sjellim risi dhe inovacion brenda profesionit tonë dhe furnizimin e tregut vendor dhe rajonal me këto lloj ndërtimesh-produktesh, thonë ata.

 

Genti dhe Bujari idenë e projektit e kanë krijuar pas hulumtimit të disa sistemeve të reja të ndërtimit dhe të arkitekturës. Pas kësaj, ata aplikuan me idenë e tyre në Inkubatorin e krijuar në UBT, ku ideja e tyre ishte njëra ndër idetë fituese. Ata vazhduan të punojnë në Inkubatorin e UBT-së drejt përpilimit të një biznes-plani për idenë e tyre.

 

“Gjithmonë kemi pasur ndihmën profesionale dhe përkrahjen e ekipit punues të Inkubatorit, që ka qenë një ndihmesë shumë e madhe për hedhjen e hapave të parë drejt realizimit të qëllimeve tona. Inkurajojmë të gjithë studentët të cilët kanë dëshirë, ambicie apo ide për ndonjë biznes inovativ të bëhen pjesë e inkubatorit ku do të gjejnë përkrahje profesionale. Ne falënderojmë UBT-në për mundësitë qe na ka dhënë dhe shpresojmë që suksesi ynë në të ardhmen të jetë një reflektim i ndihmesës dhe përkrahjes së UBT-së”, shprehen ata.

UBT dhe TEB Bank nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për biznese të reja dhe inkubator të biznesit

UBT ka nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi, në vazhdën e zgjerimit të bashkëpunimit me institucione vendore e ndërkombëtare, në të mirë të krijimit të kushteve sa më të mira për studime dhe për hulumtime për studentët, por edhe për stafin e institucioneve partnere.

 

Marrëveshja e nënshkruar dje me bankën TEB ndërlidhet me shfrytëzimin e inkubatorit të biznesit në UBT nga kjo bankë, me qëllim të avancimit të ndërmarrësisë për studentë dhe entuziastë me ide inovative biznesi.

Marrëveshja u nënshkrua nga rektori i UBT-së, prof.dr.Edmond Hajrizi dhe zëvendësdrejtori menaxhues në TEB, z.Arton Celina.

 

UBT dhe TEB zhvillojnë bashkëpunim edhe në fusha të tjera dhe janë partnerë në shumë projekte në ndërmarrësi.

UBT organizoi punëtori me ekspertë ndërkombëtarë për themelimin e inkubatorit të biznesit

Në kuadër të projektit për Inkubatorin Virtual të Kosovës dhe Qendrën për fillimin e bizneseve të reja, UBT ka organizuar një varg punëtorish me ekspertë të ndryshëm ndërkombëtarë të kësaj fushe. George Lantzas ishte eksperti i radhës i cili mori pjesë në punëtorinë e radhës, ku janë diskutuar një varg temash me interes.

Temë e veçantë e punëtorisë ishte ndërlidhja e modelit te UBT me praktikat e mira ndërkombëtare për funksionimin e inkubatorit brenda UBT-së, jetësimi i tij dhe përshtatja sa më e mirë me rrethanat në Kosovë, duke bërë që ky inkubator të jetë përkrahës i ndërmarrësve dhe ideatorëve të rinj dhe të rezultojë me sukses.

Ky inkubator planifikohet të ketë një hapësirë të veten përbrenda UBT-së me pajisje përcjellëse dhe hapësirë pune. Ai do të jetë i gatshëm brenda 30 ditëve të ardhshme, ku edhe do të hapet konkursi për studentët dhe alumin e UBT-së që të aplikojnë dhe të sjellin idetë e tyre.

Inkubatori i biznesit është projekt i përbashkët i UBT-së dhe Ambasadës së SHBA në Kosovë.

Gjithashtu, në kuadër të inkubatorit të biznesit do të publikohet një magazinë mbi ndërmarrësinë, me disa edicione brenda vitit.