UBT dhe TEB Bank nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për biznese të reja dhe inkubator të biznesit
UBT – Kosovo Virtual Incubator

UBT dhe TEB Bank nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për biznese të reja dhe inkubator të biznesit

UBT ka nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi, në vazhdën e zgjerimit të bashkëpunimit me institucione vendore e ndërkombëtare, në të mirë të krijimit të kushteve sa më të mira për studime dhe për hulumtime për studentët, por edhe për stafin e institucioneve partnere.

 

Marrëveshja e nënshkruar dje me bankën TEB ndërlidhet me shfrytëzimin e inkubatorit të biznesit në UBT nga kjo bankë, me qëllim të avancimit të ndërmarrësisë për studentë dhe entuziastë me ide inovative biznesi.

Marrëveshja u nënshkrua nga rektori i UBT-së, prof.dr.Edmond Hajrizi dhe zëvendësdrejtori menaxhues në TEB, z.Arton Celina.

 

UBT dhe TEB zhvillojnë bashkëpunim edhe në fusha të tjera dhe janë partnerë në shumë projekte në ndërmarrësi.

Partners

Contact

Kosova Virtual Business Incubator
Lagja Kalabria p.n
+381 38 541 400 ext 111
vbi@ubt-uni.net
Prishtine, 10000
Kosovo