UBT organizoi punëtori me ekspertë ndërkombëtarë me pjesëmarrësit e inkubatorit të biznesit
UBT – Kosovo Virtual Incubator

UBT organizoi punëtori me ekspertë ndërkombëtarë me pjesëmarrësit e inkubatorit të biznesit

Në kuadër të projektit për Inkubatorin Virtual të Kosovës dhe Qendrën për fillimin e bizneseve të reja, UBT ka organizuar një varg punëtorish me ekspertë të ndryshëm ndërkombëtarë të kësaj fushe. George Lantzas ishte eksperti i radhës i cili mori pjesë në punëtori, ku shpalosi praktikat dhe metodat më të mira të zhvillimit të inkubatorit.

 

Pjesë e veçantë e punëtorisë ishte takimi i z. George Lantzas me pjesëmarrësit e inkubatorit, ku u diskutua për fazat e zhvillimit të ideve, barrierat më të cilat janë duke u përballur pjesëmarrësit e inkubatorit, targetimi i klientëve, mënyrat e gjetjes së fondeve, jetësimi i ideve dhe përshtatja sa më e mirë në treg.

 

Hapja e Inkubatorit Virtual të Kosovës dhe Qendrës për fillimin e bizneseve të reja është bërë më 3 qershor 2015. Pjesëmarrëseve të inkubatorit do t’ju ofrohen shërbime nga fusha të ndryshme në bazë të nevojave të tyre.

 

Si pjesë e inkubatorit është vendosur këndi i ndërmarrësisë, libraria me titujt më të fundit nga fusha e ndërmarrësisë, publikimi i revistës “Etrepreneurship Journal”, platforma online, etj.

Partners

Contact

Kosova Virtual Business Incubator
Lagja Kalabria p.n
+381 38 541 400 ext 111
vbi@ubt-uni.net
Prishtine, 10000
Kosovo